Salsa

Salsa

Skupina hudobných a tanečných štýlov pochádzajúcich z Latinskej Ameriky s príznačným názvom omáčka je skutočnou zmesou toho najlepšieho, čo ponúka Karibik. Vznikala naraz na viacerých miestach, preto v tejto pikantnej zmesi nájdete africké rytmy, kubánsky folklór, trochu francúzskej či španielskej hudby a dokonca aj džezu a swingu. Moderná salsa sa ako tanec vyprofilovala najmä na dva základné štýly, ktoré sa zvyknú označovať ako kubánsky a líniový.

Kubánsky štýl známy aj ako Casino, vychádza z národných tancov Danzón a Son Cubano. Základným poznávacím znamením je, že sa tancuje v takzvaných laterales, teda do kruhu. Partneri tancujú v tesnom alebo voľnom držaní, podľa toho, ako to vyžadujú jednotlivé figúry. Do štýlu je tiež výrazne začlenený africký folklór (Guguanco, Orishas, Rumba), ktorý síce neovplynňuje samotné figúry, ale premieta sa najmä do práce s telom.

Líniové štýly (Porto Rico, LA, Mambo, Miami, New York) sa tancujú akoby po priamke - línii. Môžete sa tiež stretnúť s označením Cross Body Lead - krížové prevedenie alebo La Linea. Líniová salsa má do figúr začlenené množstvo sólových krokových variácií, držanie a vedenie partnerky je voľné a veľmi jemné. Tanečníci sa točia predovšetkým každý okolo vlastnej osi.

Aj keď ide o jeden tanec, jednotlivé štýly salsy sa môžu od seba dosť odlišovať, majú svojich prívržencov aj odporcov. Dá sa povedať, že najmä okolo ich pomenovania, či dokonca uznania samotnej existencie štýlov je doslova celá veda. No sympatické je, že v zásade jediným pravidlom je, že salsa nemá pravidlá. Nech už sa dostanete k akémukoľvek štýlu, salsa podporuje predovšetkým vlastné vyjadrenie rytmu a temperamentu.

Rueda de Casino

Je to skupinová forma tancovania salsy v kubánskom štýle. Princípom je, že niekoľko tanečných párov tancuje na povel jedného z tanečníkov. Takzvaný Caller (Cantante) hlási názvy figúr, prípadne ich ukazuje rukou podľa dohodnutých posunkov. Ostatní tanečníci ho nasledujú a tak pre pozorovateľa vzniká divadlo, ako keby sa jednalo o dohodnutú choreografiu. Zábavnou súčasťou je, že si tanečníci po každej sústave figúr medzi sebou vymenia partnerky. Nevýhodou však môže byť skutočnosť, že názvy a prevedenie figúr sa často líšia od učiteľa k učiteľovi. Preto sa v mnohých tanečných školách presadil takzvaný Rueda Miami Style, ktorý figúrky presne pomenúva. Pôsobí elegantnejším dojmom, ako tradičná kubánska rueda, no pre mnohých zároveň postráda určitú dávku spontánnosti.